TerniCOL Colostrum
Select Page

TEAM TERNICOL – 6-PACK 100% Colostrum for Horses, 500 gr.

4 990 kr inkl.moms

Artikelnummer: 1820555-506
TEAM TERNICOL 6-PACK 100% Colostrum för Hästar 500 gr

100% Rent Bovint Colostrumpulver, utan tillsatser och rik på naturligt förekommande bioaktiva komponenter. Lätt att strö ut över hästens dagliga foder.

– Bovint colostrum (colostrum från kor) är det enda colostrum som anses vara “universellt” d v s kan tryggt ges till de flesta däggdjur.

– Mängder av studier på colostrum har visat att det innehåller kraftfulla immunfaktorer och talrika tillväxtfaktorer vilka hjälper till att upprätthålla immunfunktion och stötta optimal djurhälsa.

De många välgörande faktorerna verkar i första hand i matsmältningsorganen och spelar en viktig roll i att stötta hela matsmältnings-apparaten, såväl som andningsfunktionen.

– Bovint colostrum har visat sig befrämja tarmens hälsa och på så sätt erbjuda skydd mot kolik.

– Colostrum stöttar cellstruktur, benstruktur och vävnadsstruktur och påskyndar återhämtningen efter ansträngande träning. Oxidativa skador som kan orsaka små bristningar i muskelvävnad minskar, vilket ger mindre stelhet och smärta.

– De naturligt cellförnyande effekterna av colostrum gäller nästan alla celler i kroppen och kan på så sätt skydda muskelvävnad.
Färre skador ger starkare muskler och optimal prestation.

– Kan påskynda sårläkning genom att nybildningen av celler stimuleras.

Tillskott av colostrum kan utgöra ett effektivt sätt för hästen att:
stötta optimal hälsa, öka i fettfri muskelmassa, öka muskelstyrka, kapacitet, uthållighet och samtidigt påskynda återhämtningen.

SKU: 1820555-506 Categories: ,

Description

Article number: 1820555-506
TEAM TERNICOL 6-PACK 100% Colostrum for horses 500 gr

100% pure Bovint Colostrum Powder, without additives and rich in naturally occurring bioactive components. Easy to sprinkle over the horse’s daily feed.

– Bovint colostrum (colostrum from cows) is the only colostrum considered to be “universal” because it can safely be given to most mammals.

– A lot of colostrum studies have shown that it contains powerful immune factors and numerous growth factors that help maintain immune function and support optimal animal health.

The many beneficial factors act primarily in the digestive tract and play an important role in supporting the entire digestive device as well as the breathing function.

– Bovint colostrum has been shown to promote bowel health and thus provide protection against colic.

– Colostrum supports cell structure, bone structure and tissue structure and accelerates recovery after exertional training. Oxidative damage that can cause small tears in muscle tissue decreases, resulting in less stiffness and pain.

“The natural cell renewal effects of colostrum apply to almost all cells in the body, thus protecting muscle tissue.
Fewer injuries provide stronger muscles and optimal performance.

– Can accelerate wound healing by stimulating the cellularization of cells.

Supplements of colostrum can provide an effective way for the horse to:
support optimal health, increase in fat-free muscle mass, increase muscle strength, capacity, stamina and speed up recovery.

GMP Standard

Additional information

Weight 3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TEAM TERNICOL – 6-PACK 100% Colostrum for Horses, 500 gr.”

Your email address will not be published.